PRAVILNIK O ZASEBNOSTI SPLETNEGA MESTA

www.essenziadormire.es

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje načine zbiranja podatkov, namene, za katere jih uporabljamo, in način njihovega upravljanja. Vaša zasebnost nam je pomembna in ji pripisujemo velik pomen, zato želimo izraziti svojo največjo zavezanost varstvu osebnih podatkov naših uporabnikov. Izvedli smo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih določajo predpisi o varstvu podatkov, da bi zagotovili zaupnost vaših podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki jo je odobrila Evropska unija (RGPD), in organskim zakonom 3/2018 z dne 5. decembra (LOPDGDD). Vendar pa ne moremo prevzeti odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi sprememb, ki jih lahko tretje osebe povzročijo v uporabnikovih računalniških sistemih, elektronskih dokumentih ali datotekah.

KDO JE UPRAVLJAVEC?

Ime podjetja: ESSENZIA DORMIRE, S.L. (v nadaljnjem besedilu “podjetje” ali “odgovorna oseba”).
ŠTEVILKA DDV: B73851693
Naslov: CTRA. VILLENA, KM. 6, APDO. 338- 30510 – YECLA- MURCIA
Telefon: 968061084
Elektronska pošta za sporočila o varstvu podatkov: info@essenziadormire.es

KATERI SO NAMENI OBDELAVE? KAKŠNA JE ZAKONITOST OBDELAVE?

ESSENZIA DORMIRE, S.L. bo osebne podatke zainteresiranih strank obdelala v skladu z naslednjimi nameni, odvisno od časa, ko so informacije posredovane:

  1. Za obravnavo vaših poizvedb ali za pošiljanje informacij, povezanih z vašo zahtevo, bo morda potrebno, da od vas pridobimo informacije; v tem primeru vas bomo prosili, da nam jih izrecno in prostovoljno posredujete. Podatke, katerih lastnik ste, ali podatke tretjih oseb nam lahko pošljete le, če ste njihov zakoniti zastopnik ali če ste pridobili njihovo nedvoumno soglasje. Pravna podlaga za obdelavo ustreza členu 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki).
  2. Upravljanje naročnin za prejemanje komercialnih informacij o družbi ESSENZIA DORMIRE, S.L., za katere se soglasje zainteresirane stranke pridobi v našem glasilu prek mehanizmov, ki so v ta namen na voljo na spletnem mestu. Obdelava temelji na členu 6(1)(a) SUVP (privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki), ki se lahko kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave pred preklicem.
  3. sodelovati v morebitnih postopkih izbire osebja, ki jih lahko izvedemo, če nam pošljete svoj življenjepis ali izpolnite obrazce “DELAJ Z NAMI”. Pravna podlaga za obdelavo je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 6(1)(a) SUVP.

KAKŠNA SO MERILA ZA HRAMBO PODATKOV?

Vaše podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili zbrani, nato pa bodo blokirani, dokler bodo zaradi obdelave in/ali namena nastale obveznosti.

Prejeti življenjepisi bodo uničeni, če bodo izločeni iz morebitnih izbirnih postopkov, ki jih lahko izvedemo, in bodo shranjeni največ eno leto.

Obdobje hrambe vaših podatkov za pošiljanje komercialnih sporočil:

  • Če ste nam izrecno dali soglasje, bomo vaše podatke hranili, dokler se ne odločite za preklic soglasja.
  • Če imate z nami pogodbeno razmerje in vam pošiljamo tržna sporočila, bomo vaše podatke hranili, dokler se ne odločite ugovarjati takšni obdelavi.

KAKO NAJ POSODOBIM SVOJE OSEBNE PODATKE?

Uporabnik jamči, da so osebni podatki, ki nam jih posreduje prek tega spletnega mesta, resnični, pravilni, aktualni in popolni. Uporabnik nas mora obvestiti o vsaki spremembi ali posodobitvi teh podatkov, in sicer tako, da pošlje sporočilo na poštni ali elektronski naslov, naveden v razdelku “Kje lahko uveljavljate svoje pravice?

KDO SO PREJEMNIKI INFORMACIJ?

Podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam, razen če smo k temu zakonsko zavezani ali če za to podate izrecno in nedvoumno soglasje.

ALI OBSTAJAJO MEDNARODNI PRENOSI PODATKOV?

Družba ESSENZIA DORMIRE, S.L. ne namerava izvajati mednarodnih prenosov vaših podatkov. Lahko pa uporabljamo ponudnike storitev in obdelovalce podatkov, ki delajo v imenu družbe ESSENZIA DORMIRE, S.L.. Storitve lahko vključujejo storitve gostovanja in vzdrževanja sistema, storitve analize, storitve pošiljanja e-poštnih sporočil itd. Te tretje osebe morajo zagotoviti, da se podatki obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi. Na naši strani si bomo vedno prizadevali zagotoviti, da vse tretje osebe, s katerimi sodelujemo, zagotavljajo varnost vaših osebnih podatkov.

KAKŠNE PRAVICE IMAJO ZAINTERESIRANE STRANI?

Vsaka oseba ima pravico dobiti potrditev, ali obdelujemo njene osebne podatke ali ne. Zadevne osebe imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in do zahteve za popravek netočnih podatkov ali po potrebi do zahteve za njihov izbris, kadar podatki med drugim niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.

V določenih okoliščinah lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, zahtevajo, da omejimo obdelavo njihovih podatkov, in v tem primeru bomo podatke hranili le za namene uveljavljanja ali obrambe zahtevkov. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko v določenih okoliščinah in iz razlogov, povezanih z njihovim posebnim položajem, ugovarjajo obdelavi svojih podatkov. V tem primeru bomo prenehali obdelovati podatke, razen zaradi nujnih zakonitih razlogov ali uveljavljanja ali obrambe morebitnih zahtevkov. Prav tako imajo pravico, da kadar koli prekličejo soglasje za obdelavo svojih podatkov, če je zakonita podlaga za to soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pritožbo lahko vložijo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov, kot je španska agencija za varstvo podatkov, zlasti če pri uveljavljanju svojih pravic niso bili zadovoljni ali če menijo, da obdelava podatkov ni v skladu z veljavno zakonodajo.

KJE LAHKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE?

S pisnim sporočilom, naslovljenim na družbo ESSENZIA DORMIRE, S.L., CTRA. VILLENA, KM. 6, APDO. 338, YECLA, 30510 (MURCIA) ali tako, da pošljete e-pošto na naslov info@essenziadormire.es, se identificirate, navedete svojo zahtevo in predložite fotokopijo osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta.

Pri komercialnih sporočilih, vključno z glasili, lahko prekličete dano soglasje tako, da pošljete e-pošto na naš naslov info@essenziadormire.es in v sporočilu navedete stavek “Odjava od komunikacijske storitve” ali kliknete na povezavo za odjavo, če je ta navedena v e-poštnem sporočilu.

VARNOSTNI UKREPI

da v skladu z določbami veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov ODGOVORNIK pri obdelavi osebnih podatkov, za katero je odgovoren, upošteva vse določbe SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) in očitno upošteva načela, opisana v členu 5, pri čemer se ti obdelujejo zakonito, pošteno in pregledno v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno glede na namene, za katere se obdelujejo. ODGOVORNIK zagotavlja, da je izvedel ustrezne tehnične in organizacijske politike za uporabo varnostnih ukrepov, določenih z GDPR, da bi zaščitil pravice in svoboščine uporabnikov, ter jim sporočil ustrezne informacije, da jih lahko uveljavljajo.

SPREJEM IN SOGLASJE

Uporabnik izjavlja, da je bil seznanjen z našo politiko varstva podatkov in da se strinja z obdelavo svojih podatkov za zgoraj navedene namene. Upoštevajte, da imajo lahko nekatere spletne storitve posebne pogoje, o čemer bodo uporabniki ustrezno obveščeni.