Pravno obvestilo za spletno mesto

Da bi upoštevali člen 10 zakona 34/2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja, uporabnika obveščamo o naših podatkih:

Ime podjetja: ESSENZIA DORMIRE, S.L.

Registrirani sedež: CTRA. VILLENA, KM. 6, APDO. 338 – 30510 – YECLA – MURCIA

ŠTEVILKA DDV: B73851693

Telefon: 968061084

E-pošta: info@essenziadormire.es

Podatki o registraciji: REGISTRIRANO V TRGOVINSKEM REGISTRU MURCIJE, ZVEZEK 3055, KNJIGA 0, LIST 82, ODDELEK 8, LIST MU-86427

Spletna stran: www.essenziadormire.es.

Objekt


Ponudnik, odgovoren za spletno stran, uporabnikom posreduje ta dokument, s katerim želi izpolniti obveznosti, določene v Zakonu 34/2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju (LSSI-CE), ter vse uporabnike spletne strani obvestiti o pogojih uporabe spletne strani.

Vsaka oseba, ki obišče to spletno mesto, prevzame vlogo uporabnika in se zaveže, da bo dosledno upoštevala in spoštovala določbe tega besedila in tudi vse druge morebitne veljavne pravne določbe.

Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni vse vrste informacij, ki so lahko objavljene na spletnem mestu, ne da bi bil o tem dolžan predhodno obvestiti uporabnike ali jih o tem obvestiti, pri čemer zadostuje objava na spletnem mestu ponudnika.

Odgovornost


Ponudnik zavrača vsakršno odgovornost za informacije, objavljene na njegovem spletnem mestu, če je te informacije priredila ali vnesla tretja oseba, ki ni njegova.

Ponudnikova spletna stran lahko uporablja piškotke (majhne informacijske datoteke, ki jih strežnik pošlje v napravo osebe, ki dostopa do strani). Za več informacij glejte našo POLITIKO PIŠKOTKOV.

S spletnega mesta stranke ste lahko preusmerjeni na vsebino na spletnih mestih tretjih oseb. Ker ponudnik ne more vedno nadzorovati vsebin, ki jih na svojih spletnih straneh objavljajo tretje osebe, ne prevzema nobene odgovornosti za te vsebine. V vsakem primeru ponudnik izjavlja, da bo nemudoma odstranil vsako vsebino, ki bi lahko kršila nacionalno ali mednarodno zakonodajo, moralo ali javni red, in takoj odstranil preusmeritev na navedeno spletno mesto ter o zadevni vsebini obvestil pristojne organe.

Ponudnik ni odgovoren za shranjene informacije in vsebino, med drugim v forumih, klepetalnicah, generatorjih blogov, komentarjih, družabnih omrežjih ali drugih medijih, ki tretjim osebam omogočajo neodvisno objavo vsebine na ponudnikovem spletnem mestu. V skladu z določbami 11. in 16. člena LSSI-CE pa je ponudnik na voljo vsem uporabnikom, organom in varnostnim službam ter aktivno sodeluje pri odstranjevanju ali blokiranju vseh vsebin, ki bi lahko vplivale na nacionalno ali mednarodno zakonodajo, pravice tretjih oseb, moralo in javni red ali bile v nasprotju z njimi. Če uporabnik meni, da je na spletnem mestu vsebina, ki bi jo lahko razvrstili v to kategorijo, naj o tem takoj obvesti skrbnika spletnega mesta.

To spletno mesto je bilo pregledano in preizkušeno, da bi zagotovili njegovo pravilno delovanje. Načeloma je pravilno delovanje mogoče zagotoviti 365 dni na leto, 24 ur na dan. Vendar pa ponudnik ne izključuje možnosti obstoja določenih programskih napak ali pojava višje sile, naravnih nesreč, stavk ali podobnih okoliščin, ki onemogočajo dostop do spletnega mesta.

Intelektualna in industrijska lastnina


Spletno mesto, vključno s programiranjem, urejanjem, sestavljanjem in drugimi elementi, potrebnimi za njegovo delovanje, dizajni, logotipi, besedilom in/ali grafiko, je last ponudnika ali, kjer je to primerno, avtorjev, ki so pridobili licenco ali izrecno dovoljenje. Vse vsebine spletnega mesta so ustrezno zaščitene s predpisi o intelektualni in industrijski lastnini ter vpisane v ustrezne javne registre.

Ne glede na namen, za katerega so bili namenjeni, je za celotno ali delno razmnoževanje, uporabo, izkoriščanje, distribucijo in komercializacijo v vsakem primeru potrebno predhodno pisno dovoljenje ponudnika. Vsaka uporaba, ki je ponudnik ni predhodno odobril, se šteje za resno kršitev avtorjevih pravic intelektualne ali industrijske lastnine.

Modeli, logotipi, besedila in/ali grafike, ki niso last ponudnika in se lahko pojavijo na spletnem mestu, so last njihovih lastnikov, ki so sami odgovorni za vse morebitne spore, ki bi lahko nastali v zvezi z njimi. V vseh primerih ima ponudnik izrecno predhodno dovoljenje.

Ponudnik izrecno NE DOVOLUČUJE tretjim osebam, da neposredno preusmerijo na določeno vsebino spletnega mesta, in mora v vsakem primeru preusmeriti na glavno spletno mesto ponudnika.

Ponudnik priznava ustrezne pravice industrijske in intelektualne lastnine v korist njihovih lastnikov, njihova omemba ali pojavitev na spletnem mestu pa ne pomeni obstoja kakršnih koli pravic ali odgovornosti ponudnika v zvezi z njimi, niti kakršne koli podpore, sponzorstva ali priporočila s strani ponudnika.

Pripombe v zvezi z morebitnimi kršitvami pravic intelektualne ali industrijske lastnine ter v zvezi s katero koli vsebino spletnega mesta lahko pošljete po elektronski pošti na naslednji naslov: info@essenziadormire.es

Resničnost informacij in mladoletniki.


Vsi podatki, ki jih uporabnik posreduje, morajo biti resnični. Za te namene uporabnik jamči za verodostojnost podatkov, sporočenih prek obrazcev za naročnino na storitve. Uporabnik je odgovoren za stalno posodabljanje vseh informacij, ki jih posreduje družbi ESSENZIA DORMIRE, S.L., tako da vedno ustrezajo njegovemu dejanskemu stanju. V vsakem primeru je uporabnik sam odgovoren za vse napačne ali netočne izjave in za škodo, povzročeno ponudniku ali tretjim osebam. Pri uporabi storitev tega spletnega mesta morajo mladoletniki vedno pridobiti predhodno soglasje svojih staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov, ki so v celoti odgovorni za vsa dejanja, ki jih opravijo mladoletniki v njihovi oskrbi. Odgovornost za določanje posebnih vsebin, do katerih dostopajo mladoletniki, je na strani mladoletnikov, zato je treba v primeru dostopa do neprimernih vsebin na internetu na njihovih računalnikih vzpostaviti mehanizme, zlasti programsko opremo, filtre in blokade, ki omejujejo dostopne vsebine, in čeprav niso nezmotljivi, so še posebej koristni za nadzor in omejevanje gradiva, do katerega lahko dostopajo mladoletniki.

Obveznost pravilne uporabe spletnega mesta.


Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal v skladu z zakonom in tem pravnim obvestilom ter moralo in dobrimi običaji. V ta namen se bo uporabnik vzdržal uporabe spletnega mesta v nezakonite ali prepovedane namene ali namene, ki so škodljivi za pravice in interese tretjih oseb ali ki bi lahko na kakršen koli način poškodovali, naredili neuporabne, preobremenili, poslabšali ali ovirali normalno uporabo računalniške opreme ali dokumentov, datotek in vseh vrst vsebin, shranjenih v kateri koli računalniški opremi ponudnika.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo prenašal, razširjal ali dajal na voljo tretjim osebam informacij, podatkov, vsebin, sporočil, grafik, risb, zvočnih ali slikovnih datotek, fotografij, posnetkov, programske opreme in na splošno kakršnega koli gradiva, ki:

(a) je v nasprotju s temeljnimi pravicami in državljanskimi svoboščinami, ki so priznane v ustavi, mednarodnih pogodbah in drugi veljavni zakonodaji, jih ne upošteva ali krši;

(b) napeljuje, spodbuja ali promovira kaznivo, ponižujoče, žaljivo, nasilno ali na splošno nezakonito, nemoralno ali v nasprotju z javnim redom;

(c) spodbuja, napeljuje ali promovira diskriminatorna dejanja, stališča ali misli na podlagi spola, rase, vere, prepričanja, starosti ali statusa;

(d) je v nasprotju s pravico do časti, osebne ali družinske zasebnosti ali lastne podobe;

(e) na kakršen koli način škoduje verodostojnosti ponudnika ali tretjih oseb in

(f) predstavlja nezakonito, zavajajoče ali nepošteno oglaševanje.

Veljavno pravo in pristojnost.


Za reševanje vseh sporov ali vprašanj v zvezi s tem spletnim mestom ali dejavnostmi, ki se na njem izvajajo, se uporablja španska zakonodaja, ki se ji stranke izrecno podrejajo, za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta ali so z njim povezani, pa so pristojna sodišča in razsodišča YECLA.